گزارش روندها، ریسک ها و استراتژی های صنعت بانکداری ایران۱۴۰۰

چکیده

فهرست

اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ شرایط ویژه ای را تجربه کرد بگونه ای که اقتصاد اکثر کشور های دنیا، با رشد منفی اقتصادی کم سابقه ای مواجه شد. اپیدمی کووید ۱۹ بهمراه تحریم ها، اقتصاد ایران بطور عام و صنعت بانکداری بطور خاص را در شرایط ویژه ای قرار داده است. اپیدمی علاوه بر آنکه موجب ابتلای تعداد زیادی از پرسنل شبکه بانکی کشور به ویروس کرونا و فوت برخی از آنان گردید دامنه و گستره انتظارات از نظام بانکی را دستخوش تغییرات اساسی کرد.

اکنون دولت و شهروندان، از شبکه بانکی کشور انتظار دارند جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور، به طرق مختلف به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا کمک نماید. از آنجا که بخش اعظم تامین مالی در کشور توسط نظام بانکی صورت می گیرد، شکل گیری چنین انتظاری دور از واقعیت نیست. این مهم تنها از طریق نوآوری در فناوری های بانکی امکان پذیر خواهد شد.

در گزارش حاضر سعی شده است ضمن مرور اقدامات و ابتکارات نظام بانکی کشور در عصر کرونا، روندها، ریسک ها و استراتژی های فراروی صنعت بانکداری در جهان و ایران بررسی گردد.

دیدگاهتان را بنویسید