به وب سایت

دیده بان کسب و کار

خوش آمدید!

آخرین گزارش ها

نوع اول ۳ ستونه

نوع اول ۴ ستونه

نوع دوم

نوع سوم

موضوع ریسک در اقتصاد و کسب و کار اهمیت جدی دارد. بحران کرونا به عنوان یک ریسک غیر تجاری بر افزایش ریسک های تجاری موثر بوده است و می تواند به فرصت های کسب و کاری جدید و یا تهدید بیشتر منجر گردد.در این تحقیق بعد از شناسایی ریسک ها از منابع مختلف، با استفاده …
پرسشنامه ای با هدف تهیه گزارش ریسک ها و استراتژی های کسب و کار در پاییز سال ۹۹ طراحی شده است. در این پرسشنامه بیشتر ریسک ها تحت تاثیر شرایط فعلی جهان و کشور در حوزه های منابع انسانی، صنعت، جهانی و غیره انتخاب شده اند..از همکاری شما تشکر و قدردانی می شود.تقاضا می‌شود با …
پس از چند ماه، بحران کووید۱۹ مهمترین ابرچالش جهان محسوب می شود. این پرسش مطرح است که آیا این بحران در یک سال آینده حل می شود یا چند سال به درازا خواهد کشید؟ نمی توان پاسخ دقیقی به این سوال داد، ولی آنچه قطعیت دارد، شکل گیری ریسک های متعدد است.ریسک به مفهوم در …

نوع چهارم

نوع پنجم

اولین نفر گزارش های ما را دریافت کنید!

آخرین رویداد ها

دفتر آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشکده کارآفرین دانشگاه تهران بر گزار می کند ♦️وبینار ریسک های جهانی و استراتژی های کسب و کار تا سال ۲۰۲۲✅ ریسک به مفهوم در معرض خطر قرار گرفتن است. ریسک ها را می توان به ریسک تجاری و غیرتجاری تقسیم کرد. کووید۱۹ به عنوان یک ریسک غیر تجاری …

آخرین اخبار

پرسشنامه ای با هدف تهیه گزارش ریسک ها و استراتژی های کسب و کار در پاییز سال ۹۹ طراحی شده است. در این پرسشنامه بیشتر ریسک ها تحت تاثیر شرایط فعلی جهان و کشور در حوزه های منابع انسانی، صنعت، جهانی و غیره انتخاب شده اند..از همکاری شما تشکر و قدردانی می شود.تقاضا می‌شود با …
پس از چند ماه، بحران کووید۱۹ مهمترین ابرچالش جهان محسوب می شود. این پرسش مطرح است که آیا این بحران در یک سال آینده حل می شود یا چند سال به درازا خواهد کشید؟ نمی توان پاسخ دقیقی به این سوال داد، ولی آنچه قطعیت دارد، شکل گیری ریسک های متعدد است.ریسک به مفهوم در …