گفتگوی زنده اینستاگرامی با عنوان استراتژی های مدیریت تجربه کارکنان

چکیده

فهرست

😊 تجربه کارکنان مجموع برداشت‌های آنها در ارتباط با سازمان است. یک تجربه مثبت فاکتوری نیست که سازمان‌ برای کارکنان ایجاد کنند بلکه نتیجه ادراکات کارکنان از آن تجارب است.

📋تمرکز مدیریت تجربه کارکنان بر ایجاد تجربه مثبت منابع انسانی به عنوان مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری تجربه مشتری و عملکرد سازمان است.

🔷در این لایو در خصوص استراتژی ها و راهکارهای مدیریت تجربه کارکنان در این ایام بحث می شود.

⏰چهارشنبه ۹۹/۸/۷ ساعت ۲۱

فهرست

برچسب ها

نویسنده

دکتر علی داوری

دکتر علی داوری

به اشتراک بگذارید:

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on email

دیدگاهتان را بنویسید

دومین سلسله‌نشست مجازی درباره «همه گیری کرونا و تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا»

شست ششم:🔴دکتر علی داوری، استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران🔴کسب‌وکار در عصر کرونا و پساکرونا: ریسک‌ها و راهبردهای پیش‌روی ایران در ۱۴۰۰⌚چهارشنبه، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت