گفتگوی زنده اینستاگرامی با عنوان استراتژی های مدیریت تجربه کارکنان

چکیده

فهرست

😊 تجربه کارکنان مجموع برداشت‌های آنها در ارتباط با سازمان است. یک تجربه مثبت فاکتوری نیست که سازمان‌ برای کارکنان ایجاد کنند بلکه نتیجه ادراکات کارکنان از آن تجارب است.

📋تمرکز مدیریت تجربه کارکنان بر ایجاد تجربه مثبت منابع انسانی به عنوان مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری تجربه مشتری و عملکرد سازمان است.

🔷در این لایو در خصوص استراتژی ها و راهکارهای مدیریت تجربه کارکنان در این ایام بحث می شود.

⏰چهارشنبه ۹۹/۸/۷ ساعت ۲۱

فهرست

برچسب ها

نویسنده

دکتر علی داوری

دکتر علی داوری

به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید