دیده بانی ریسک های کسب و کار ایران ۱۴۰۲

چکیده

فهرست

دیده بان کسب و کار و گاهنامه مدیر بنا بر مسئولیت اجتماعی خود، برای سومین سال پیاپی، اقدام به رصد و پایش فضای کسب و کار از منظر فعالان اقتصادی، صاحبنظران و کارآفرینان نموده اند. بدین منظور، پرسشنامه الکترونیک بعنوان ابزار گردآوری داده های موردنیاز، انتخاب و با بهره مندی از تجربه سال قبل، مورد بازبینی و بهبود قرار گرفت؛ سپس در اسفندماه ۱۴۰۱، برای اعضای جامعه هدف ارسال گردید.

گزارش حاضر شامل ریسک های کلان و صنعت و  مدل  دیده بان ۱۴۰۰ با هدف بررسی محیط کسب و کار می‌باشد. این گزارش در ادامه گزارش‌های قبلی ریسک ها، روندها و استراتژی ها و دیده بانی محیط کسب و کار ایران ۱۴۰۱ است که با هدف ارتقا فرصت های کسب و کار و کمک به توسعه کسب و کارها منتشر می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید