دلایل ترک شغل استعدادها و استراتژی های کاهش خروج

چکیده

فهرست

یکی از چالش های اساسی شرکت ها و سازمان ها جذب سرمایه های انسانی مستعد و نیروی کار با عملکرد بالا آنها می باشد. بعد از استخدام موضوع نگهداشت و جلوگیری از ترک شغل یکی از اهداف کلیدی شرکت هاست. با این وجود در برخی  موارد کارکنان شغل خود را ترک می کنند. این مشکل زمانیکه کارکنان با عملکرد بالا و یا استعدادها از شرکت  می روند چالش برانگیزتر است. لذا یکی از مسائل  شرکت ها در حوزه منابع انسانی- به ویژه در شرایط بحران فعلی کشور- ماندگاری نیروهای کلیدی یا مستعد است

این گزارش با هدف شناسایی عوامل ترک شغل ارادی (و نه اجباری) استعدادها و نیروهای با عملکرد بالا انجام شده است و در ادامه استراتژی های کاهش خروج معرفی شده اند

به اشتراک بگذارید:

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on email

دیدگاهتان را بنویسید

دومین سلسله‌نشست مجازی درباره «همه گیری کرونا و تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا»

شست ششم:🔴دکتر علی داوری، استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران🔴کسب‌وکار در عصر کرونا و پساکرونا: ریسک‌ها و راهبردهای پیش‌روی ایران در ۱۴۰۰⌚چهارشنبه، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت