دلایل ترک شغل استعدادها و استراتژی های کاهش خروج

چکیده

فهرست

یکی از چالش های اساسی شرکت ها و سازمان ها جذب سرمایه های انسانی مستعد و نیروی کار با عملکرد بالا آنها می باشد. بعد از استخدام موضوع نگهداشت و جلوگیری از ترک شغل یکی از اهداف کلیدی شرکت هاست. با این وجود در برخی  موارد کارکنان شغل خود را ترک می کنند. این مشکل زمانیکه کارکنان با عملکرد بالا و یا استعدادها از شرکت  می روند چالش برانگیزتر است. لذا یکی از مسائل  شرکت ها در حوزه منابع انسانی- به ویژه در شرایط بحران فعلی کشور- ماندگاری نیروهای کلیدی یا مستعد است

این گزارش با هدف شناسایی عوامل ترک شغل ارادی (و نه اجباری) استعدادها و نیروهای با عملکرد بالا انجام شده است و در ادامه استراتژی های کاهش خروج معرفی شده اند

به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید

دومین سلسله‌نشست مجازی درباره «همه گیری کرونا و تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا»

شست ششم:🔴دکتر علی داوری، استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران🔴کسب‌وکار در عصر کرونا و پساکرونا: ریسک‌ها و راهبردهای پیش‌روی ایران در ۱۴۰۰⌚چهارشنبه، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت