به وب سایت

دیده بان کسب و کار

خوش آمدید!

گزارش ها

گزارش ها

گزارش سوم: پنج استراتژی تاب‌آوری کسب‌ و کار در شرایط بحران کرونا

گزارش دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با همکاری خبرگزاری جمهوری اسلامی با عنوان  “پنج استراتژی تاب‌آوری کسب‌ و کار در شرایط بحران کرونا” نوشته دکتر علی داوری با همکاری دکتر مهدی

ادامه مطلب »

رویداد ها

اخبار