منو

گفتگوی زنده اینستاگرامی با عنوان استراتژی های مدیریت تجربه کارکنان

چکیده

فهرست

😊 تجربه کارکنان مجموع برداشت‌های آنها در ارتباط با سازمان است. یک تجربه مثبت فاکتوری نیست که سازمان‌ برای کارکنان ایجاد کنند بلکه نتیجه ادراکات کارکنان از آن تجارب است.

📋تمرکز مدیریت تجربه کارکنان بر ایجاد تجربه مثبت منابع انسانی به عنوان مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری تجربه مشتری و عملکرد سازمان است.

🔷در این لایو در خصوص استراتژی ها و راهکارهای مدیریت تجربه کارکنان در این ایام بحث می شود.

⏰چهارشنبه ۹۹/۸/۷ ساعت ۲۱

فهرست

برچسب ها

نویسنده

دکتر علی داوری

دکتر علی داوری

به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید

دیده بانی منابع انسانی در سطح ملی

مدیریت منابع انسانی یکی از تاثیرگذارترین و در عین حال، پرچالش ترین حوزه های فراروی مدیران و سازمان هاست. نقش بی بدیل سرمایه های انسانی