گزارش ریسک های جهانی و استراتژی های کسب و کار تا سال ۲۰۲۲ نوشته دکتر علی داوری منتشر شد.

چکیده

فهرست

پس از چند ماه، بحران کووید۱۹ مهمترین ابرچالش جهان محسوب می شود. این پرسش مطرح است که آیا این بحران در یک سال آینده حل می شود یا چند سال به درازا خواهد کشید؟ نمی توان پاسخ دقیقی به این سوال داد، ولی آنچه قطعیت دارد، شکل گیری ریسک های متعدد است.ریسک به مفهوم در معرض خطر قرار گرفتن است. ریسک ها را می­توان به ریسک­ های تجاری و غیرتجاری تقسیم کرد. کووید۱۹ به عنوان یک ریسک غیر تجاری بر افزایش ریسک های تجاری موثر بوده است و می تواند به فرصت های کسب و کاری جدید و یا تهدید بیشتر منجر گردد.در این گزارش ۳۱ ریسک جهانی بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در پنج گروه اقتصادی، اجتماعی، ژئوپلیتیک، فناورانه و زیست محیطی بررسی شده اند. در ادامه استراتژی های چهارگانه اجتناب، کاهش، پذیرش و انتقال ریسک معرفی شده اند. سپس استراتژی های جامع PDCF شامل کنترلی، آگاهانه، بهبود عملکرد و کارآفرینانه معرفی شده اند.این گزارش به همت دکتر علی داوری عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی منتشر شده است.بخشی از این گزارش قبلاٌ در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید