منو

کنفرانس استراتژی کسب و کار ایران ۱۴۰۰

چکیده

فهرست

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران  و دیده بان کسب و کار  در نظر دارند کنفرانس استراتژی های کسب و کار، ایران ۱۴۰۰ را برگزار نمایند. این کنفرانس با تاکید بر استراتژی کسب و کارها در کرونا و پساکرونا، توسعه زیست بوم  کارآفرینی در سال  ۱۴۰۰  در هفته آخر بهمن و یا هفته اول اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

اهداف کنفرانس

 • تبیین روندهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فناورانه تاثیرگذار بر کسب و کارها در ۱۴۰۰
 • تبیین فرصتها، تهدیدها و چالش های فراروی کسب و کارها در ۱۴۰۰
 • استراتژی کسب و کارها در کرونا و پساکرونا
 • توسعه زیست بوم  کارآفرینی در ۱۴۰۰

محورهای کنفرانس

 • استراتژی های تاب آوری کسب و کار در کووید۱۹
 • استراتژی های کسب و کار در  پساکرونا (Next Normal)
 • تاثیر کووید ۱۹ بر مدل های کسب و کار
 • استراتژی های کارآفرینی سازمانی
 • استراتژی های ایجاد و رشد استارتاپ ها در اکوسیستم
 • استراتژی ها کارآفرینانه: علیت گرایی، امکان گرایی و بریکلاژ
 • استراتژی های منابع انسانی
 • استراتژی های بازاریابی
 • گونه های استراتژی متناسب با محیط کسب و کار
 • مرور تجربیات بین المللی کسب و کارها در کووید۱۹
 • اهداف و نتایج کلیدی عملکرد (OKRs)
 • سیاست های دولت و مجلس در توانمندسازی کسب و کارها

   ارکان کنفرانس:

دکتر غلامحسین حسینی نیا: رئیس کنفرانس

دکتر علی داوری: دبیر علمی کنفرانس

دکتر مهدی صانعی: دبیر اجرایی کنفرانس

فهرست

برچسب ها

نویسنده

دکتر علی داوری

دکتر علی داوری

به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید

دیده بانی منابع انسانی در سطح ملی

مدیریت منابع انسانی یکی از تاثیرگذارترین و در عین حال، پرچالش ترین حوزه های فراروی مدیران و سازمان هاست. نقش بی بدیل سرمایه های انسانی