کنفرانس استراتژی کسب و کار ایران ۱۴۰۰

چکیده

فهرست

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران  و دیده بان کسب و کار  در نظر دارند کنفرانس استراتژی های کسب و کار، ایران ۱۴۰۰ را برگزار نمایند. این کنفرانس با تاکید بر استراتژی کسب و کارها در کرونا و پساکرونا، توسعه زیست بوم  کارآفرینی در سال  ۱۴۰۰  در هفته آخر بهمن و یا هفته اول اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

اهداف کنفرانس

 • تبیین روندهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فناورانه تاثیرگذار بر کسب و کارها در ۱۴۰۰
 • تبیین فرصتها، تهدیدها و چالش های فراروی کسب و کارها در ۱۴۰۰
 • استراتژی کسب و کارها در کرونا و پساکرونا
 • توسعه زیست بوم  کارآفرینی در ۱۴۰۰

محورهای کنفرانس

 • استراتژی های تاب آوری کسب و کار در کووید۱۹
 • استراتژی های کسب و کار در  پساکرونا (Next Normal)
 • تاثیر کووید ۱۹ بر مدل های کسب و کار
 • استراتژی های کارآفرینی سازمانی
 • استراتژی های ایجاد و رشد استارتاپ ها در اکوسیستم
 • استراتژی ها کارآفرینانه: علیت گرایی، امکان گرایی و بریکلاژ
 • استراتژی های منابع انسانی
 • استراتژی های بازاریابی
 • گونه های استراتژی متناسب با محیط کسب و کار
 • مرور تجربیات بین المللی کسب و کارها در کووید۱۹
 • اهداف و نتایج کلیدی عملکرد (OKRs)
 • سیاست های دولت و مجلس در توانمندسازی کسب و کارها

   ارکان کنفرانس:

دکتر غلامحسین حسینی نیا: رئیس کنفرانس

دکتر علی داوری: دبیر علمی کنفرانس

دکتر مهدی صانعی: دبیر اجرایی کنفرانس

دیدگاهتان را بنویسید