منو

پرسشنامه نگرش های شغلی و دورکاری کارکنان

چکیده

فهرست

پرسشنامه حاضر به منظور سنجش ” نگرش شغلی و دورکاری ” تدوین شده است تا گزارش بعدی دورکاری کارکنان آماده گردد.
از شما تقاضا می شود صادقانه به سئوالات پاسخ دهید، از حسن توجه شما سپاسگزاریم.

https://www.digisurvey.net/answers?sid=W5vsloN4zfWaUhcnHOQ3HQ%3D%3D

فهرست

برچسب ها

نویسنده

دکتر علی داوری

دکتر علی داوری

به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید

دیده بانی منابع انسانی در سطح ملی

مدیریت منابع انسانی یکی از تاثیرگذارترین و در عین حال، پرچالش ترین حوزه های فراروی مدیران و سازمان هاست. نقش بی بدیل سرمایه های انسانی