همایش مجازی مدیریت کسب و کار در تراز جهانی از منظر اقتصاد مقاومتی

چکیده

فهرست

عنوان سخنرانی: استراتژی های تاب آوری شرکت ها در بحران کووید ۱۹

چهارشنیه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹، ساعت ۸ الی ۱۷

دیدگاهتان را بنویسید