سخنرانی در زمینه آمادگی اجرای برنامه دورکاری

چکیده

فهرست

دو سال است که شاهد سبک جدیدی از کار با عناوین کار هیبریدی و دورکاری هستیم. مثلا

وقتی هوا آلوده و به شدت برفی است بچه ها دورکار شده و شبکه شاد به کمک می آید. سنتی که برای آینده به یادگار می ماند.

از طرف دیگر دوماه است دستورالعمل دورکاری مادران شاغل در بخش دولتی صادر شده است ولی بسیاری از مدیران آن را نپذیرفته و مخالف اجرای آن در سطح گسترده هستند. ولی در بخش خصوصی مدیران دورکاری آن‌را مفید می دانند

در واقع با پدیده ای چندوجهی مواجهیم که هم راه حل است و هم معضل. هم فرصت است و هم تهدید. گاهی راه حل سیاسی و پوپولیستی است و گاهی مدل کسب و کار جدید

بدر کنفرانس توسعه منابع انسانی امسال در خصوص ارزیابی آمادگی اجرای برنامه دورکاری بر اساس مدل مکنزی پرداخته و دیدگاه های مدیران را بررسی خواهد شد

زمان ارائه دوشنبه بیستم دی ماه ساعت پنج عصر می باشد

دیدگاهتان را بنویسید