دومین سلسله‌نشست مجازی درباره «همه گیری کرونا و تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا»

چکیده

فهرست

شست ششم:
🔴دکتر علی داوری، استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
🔴کسب‌وکار در عصر کرونا و پساکرونا: ریسک‌ها و راهبردهای پیش‌روی ایران در ۱۴۰۰
⌚چهارشنبه، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۰۰
📌پخش زنده در اینستاگرام دانشکده مطالعات جهان به نشانی:
https://instagram.com/iranian_studies_ut

دیدگاهتان را بنویسید