منو

خلاصه وبینار دورکاری کارکنان: تجربه بخش دولتی و خصوصی

چکیده

فهرست

با اجرای دورکاری های متعدد در نیمه دوم سال جاری و تبدیل شدن دورکاری به عنوان یک روند مهم حال و آینده برگزاری وبینار دورکاری مورد توجه قرار گرفت. این وبینار با حضور متخصصان زیر در روز سه شنبه مورخ ۱۱/۹/۹۹ برگزار گردید.
• دکتر احمد حسنی: مدیر عامل پناه تهران شرکت همکاران سیستم
• دکتر سعید پاکدل: مشاور معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
• دکتر مهدی صانعی:مشاور منابع انسانی و استراتژی
• دکتر دکتر علی اکبر تسویه چی: مدیر منابع انسانی گروه شرکت های شاتل
• دکتر ابراهیم شیخ: عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی
• دکتر علی داوری: عضو هیات علمی دانشگاه تهران
بمنظور اطلاع رسانی به سیاستگذاران، کارآفرینان، مدیران وکارشناسان و محققان منابع انسانی در همه صنایع
خلاصه این وبینار تهیه شده است.

به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید

دیده بانی منابع انسانی در سطح ملی

مدیریت منابع انسانی یکی از تاثیرگذارترین و در عین حال، پرچالش ترین حوزه های فراروی مدیران و سازمان هاست. نقش بی بدیل سرمایه های انسانی