دیده بانی محیط کسب و کار ایران ۱۴۰۱

چکیده

فهرست

دیده بان کسب و کار بنا به مسئولیت اجتماعی خود، طی دومین سال پیاپی، اقدام به رصد و پایش فضای کسب و کار در سال ۱۴۰۱ از منظر فعالان اقتصادی، صاحبنظران و کارآفرینان نموده است. بدین منظور، پرسشنامه الکترونیک بعنوان ابزار گردآوری داده های موردنیاز، انتخاب و با بهره مندی از تجربه سال قبل، مورد بازبینی و بهبود قرار گرفت؛ سپس در اسفندماه ۱۴۰۰، برای اعضای جامعه هدف ارسال گردید. در مجموع، ۱۰۹۸ پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این پیمایش حاکی از آن است که همچنان بدبینی نسبت به فضای کسب و کار در ۱۴۰۱ پابرجاست و تنها روزنه امید فرارروی کسب و کارهای ایرانی در سال ۱۴۰۱، کاهش محدودیت های کرونایی و تحریم‌ها است.

همچنین در این پیمایش میزان بلوغ کسب و کارهای ایرانی بر اساس مدل دیده بان ۱۴۰۰ انجام شد. بیشتر کسب و کارهای ایرانی در محورهای مختلف، بلوغی کمتر از حد مورد انتظار را تجربه می نمایند. این یافته ها بر ضرورت توجه کسب و کارها به مقوله درجه بلوغ خود در حوزه های مختلف تاکید می نماید.  در این مسیر، مدل دیده بان ۱۴۰۰ می تواند به مثابه نقشه راه و راهنمای عمل در کنار شرکت ها، ایفای نقش نماید.

دیدگاهتان را بنویسید