خلاصه وبینار دورکاری کارکنان: تجربه بخش دولتی و خصوصی

چکیده

فهرست

با اجرای دورکاری های متعدد در نیمه دوم سال جاری و تبدیل شدن دورکاری به عنوان یک روند مهم حال و آینده برگزاری وبینار دورکاری مورد توجه قرار گرفت. این وبینار با حضور متخصصان زیر در روز سه شنبه مورخ ۱۱/۹/۹۹ برگزار گردید.
• دکتر احمد حسنی: مدیر عامل پناه تهران شرکت همکاران سیستم
• دکتر سعید پاکدل: مشاور معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
• دکتر مهدی صانعی:مشاور منابع انسانی و استراتژی
• دکتر دکتر علی اکبر تسویه چی: مدیر منابع انسانی گروه شرکت های شاتل
• دکتر ابراهیم شیخ: عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی
• دکتر علی داوری: عضو هیات علمی دانشگاه تهران
بمنظور اطلاع رسانی به سیاستگذاران، کارآفرینان، مدیران وکارشناسان و محققان منابع انسانی در همه صنایع
خلاصه این وبینار تهیه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید