برنامه ضرب سکه با موضوع از صفر دانشجویی تا صد کارآفرینی

چکیده

فهرست

در این برنامه با حضور دکتر علی داوری عضو هیئت علمی دانشگه تهران، دکتر داوود فدایی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مهندس امیر رویایی کارآفرین برگزار خواهد شد، در رابطه با دوران دانشجویی و فعالیت های کارآفرینانه صحبت خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید