برنامه ضرب سکه با موضوع از صفر دانشجویی تا صد کارآفرینی

چکیده

فهرست

در این برنامه با حضور دکتر علی داوری عضو هیئت علمی دانشگه تهران، دکتر داوود فدایی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مهندس امیر رویایی کارآفرین برگزار خواهد شد، در رابطه با دوران دانشجویی و فعالیت های کارآفرینانه صحبت خواهد شد

فهرست

برچسب ها

نویسنده

دکتر علی داوری

دکتر علی داوری

به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید

دیده بانی منابع انسانی در سطح ملی

مدیریت منابع انسانی یکی از تاثیرگذارترین و در عین حال، پرچالش ترین حوزه های فراروی مدیران و سازمان هاست. نقش بی بدیل سرمایه های انسانی