روز: بهمن ۲۴, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

استارتاپ

کنفرانس استراتژی های ایران ۱۴۰۰(روز اول : استراتژی های استارتاپی در اکوسیستم کارآفرینی)

🏛️ دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می کند: ✅ وبینار استراتژی های استارتاپی در اکوسیستم کارآفرینی 🎙️این وبینار با حضور بنیانگذاران استارتاپ ها و متخصصان

ادامه مطلب »