گزارش دوم: ۳۰ چالش شرکت‌ها درشرایط کرونا

چکیده

فهرست

شیوع کرونا به بحرانی تبدیل شده است. که  بیشتر از ۱۸۰ کشور دنیا اعم از توسعه یافته و در حال توسعه را درگیر کرده است. 

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران براساس وظیفه خطیر خویش در راستای مسوولیت اجتماعی اقدام به انتشار گزارش‌هایی کرده است تا بتواند کمکی هر چند کوچک به مجموعه مدیران شرکت‌ها برای مقابله با این تهدید جهانی کند. این گزارش به همت دکتر علی داوری عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی تدوین شده است در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است.

در این گزارش ۳۰چالش که برای کسب‌وکارها در دوره بحران کرونا مشکل ایجاد می‌کنند معرفی شده‌اند.  این چالش ها در ۵ دسته جهانی، اقتصادی، شرکتی/ رقابتی، دولتی و اجتماعی دسته بندی شده اند.  متن کامل این گزارش را از اینجا دریافت نمایید.