به وب سایت

دیده بان کسب و کار

خوش آمدید!

گزارش ها

گزارش ها

گزارش ارزیابی رضایت و تعهد کارکنان در صنعت خودرو و حمل نقل

یکی از مهم ترین مفاهیم مدیریتی و منابع انسانی، رضایت و تعهد کارکنان است که بر سایر
متغیرهای سازمانی اثر می گذارد. مطالعات متعدد نشان می دهد که رضایت و تعهد کارکنان بر
افزایش وفاداری مشتریان و در نهایت افزایش سودآوری تاثیر دارد.

ادامه مطلب »

رویداد ها

اخبار

کنفرانس استراتژی های کسب و کار ایران ۱۴۰۰(وبینار استراتژی های منابع انسانی و توسعه کسب و کار)

✅ وبینار استراتژی های منابع انسانی و توسعه کسب و کار 🎙️این وبینار با حضور متخصصان منابع انسانی و اساتید دانشگاه برگزار می گردد. 🕔 زمان: چهار شنبه ششم اسفند

ادامه مطلب »
اخبار

کنفرانس استراتژی های کسب و کار ایران ۱۴۰۰ وبینار بهبود محیط کسب و کار و فرصت های توسعه

🏛️ دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می کند: ✅ وبینار بهبود محیط کسب و کار و فرصت های توسعه 🎙️این وبینار با حضور متخصصان سیاستگذاری و اساتید دانشگاه برگزار می

ادامه مطلب »
رویداد ها

کنفرانس استراتژی های ایران ۱۴۰۰(روز دوم : استراتژی های کسب و کار یکسال پس از کووید۱۹ )

🏛️ دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می کند: ✅ وبینار استراتژی های کسب و کار یکسال پس از کووید۱۹ 🎙️این وبینار با حضور متخصصان صنعت و اساتید دانشگاه برگزار می

ادامه مطلب »
رویداد ها

کنفرانس استراتژی های ایران ۱۴۰۰(روز اول : استراتژی های استارتاپی در اکوسیستم کارآفرینی)

🏛️ دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می کند: ✅ وبینار استراتژی های استارتاپی در اکوسیستم کارآفرینی 🎙️این وبینار با حضور بنیانگذاران استارتاپ ها و متخصصان برگزار می گردد. 🕔 زمان:

ادامه مطلب »

اخبار