گزارش پنجم: ۳۰ چالش کسب و کار در تابستان ۹۹

چکیده

فهرست

پس از گذشت چندماه، بحران کرونا هنوز مهمترین ابرچالش دنیا محسوب می شود. پیشگیری از کرونا نیازمند کاهش ارتباطات انسانی بوده که در نهایت منجر به کاهش برخی فعالیت‌های اقتصادی در جهان شده است. در مراحل اولیه بحران کرونا، جامعه به کاهش فشارهای روانی و آرامش نیاز داشت و  دورکاری و فاصله‌گذاری اجتماعی برای کاهش زنجیره بیماری مورد توجه قرار گرفت. بعد از رعایت پروتکل‌های بهداشتی به تدریج ارتباطات در جامعه افزایش یافته است و ارتباطات انسانی با رعایت موازین بهداشتی بیشتر شده است. شایان ذکر است کرونا تنها چالش کسب و کارها در سال جاری نبوده و در ابتدای تابستان تغییر پر شتاب نرخ ارز جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در راستای رسالت و مسئولیت اجتماعی خویش در جهت کمک به جامعه کسب و کار کشور جهت مقابله با این تهدید جهانی، اقدام به انتشار سلسله گزارش هایی نموده است. بر این اساس در گزارش قبلی سی چالش پیش روی کسب و کارها  در دوره بحران کرونا مطرح شدند و در گزارش جدید چالش های کسب و کارها با تغییر شرایط به روزآوری شده و برای تابستان سال ۹۹  توسط دکتر علی داوری عضو هیات علمی دانشگاه تهران معرفی شده اند. 

چالش های کسب و کار شامل ۳۰ مورد می باشد و در قالب چالش های جهانی، اقتصادی، دولتی، صنعت و مشتری دسته بندی شده اند.  متن کامل این گزارش را از اینجا دریافت نمایید.