گزارش اول: بحران کرونا و اقدامات ابتکاری شرکت‌ها و کسب‌ و کارها

چکیده

فهرست

در پی بروز بحران کرونا و پیامدهای سنگین اقتصادی ناشی از آن در ایران و جهان، بی شک کارآفرینان، مدیران ارشد و فعالان اقتصادی در مواجهه با این پیامدها در سال ۱۳۹۹ با چالش های فرآوانی رو به رو خواهند بود. بر این اساس دکتر علی داوری، عضو هیأت علمی دانشکده با همکاری دکتر مهدی جعفرزاده اقدام به ارائه گزارشی تحت عنوان “بحران کرونا و اقدامات ابتکاری شرکت‌ها و کسب‌ و کارها”با همکاری خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران نموده است. 

بمنظور ایفای نقش موثر در این زمینه، این گزارش در دو بخش تهیه شده است. در بخش اول به بررسی آثار اقتصادی بحران کرونا در جهان و ایران پرداخته شده است.  از چرایی اهمیت شیوع این بحران  از کشور چین بحث خواهد شد و اینکه مبدا این ویروس چه تاثیری در زنجیره تامین در جهان دارد. در ادامه از اثرات این بحران بر اقتصاد ایران صحبت می کنیم. در  بخش دوم ۳۰ چالش شرکت ها و کسب و کارها ناشی از این بحران در سال ۹۹ معرفی می گردد. در ادامه ۴ سناریو مواجه شرکت ها با این بحران پیشنهاد معرفی شده است در پایان توصیه هایی برای مدیران ارشد شرکت ها برای ارتقا تاب آوری حین بحران کرونا مطرح شده است. گزارش کامل را از این لینک مطالعه و دریافت نمایید.